1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem "Soutěž o 30 kalendářů" (dále jen „soutěž“) je Vítězslav Polášek, se sídlem Zlechov 123, 687 10, Česká republika, IČ: 01657895, DIČ: CZ8308084598, zapsán v živnostenském rejstříku (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž probíhá od 1.11.2018 nákupem na e-shopu v hodnotě 2000 Kč a více do 30.11.2018.
Vyhodnocení soutěže probíhá týmem pracovníků vyhlašovatele na základě losování.

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“).  Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci granulebardog.cz/sk, ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4.Pravidla soutěže

Cílem účastníka soutěže být vylosován a získat tak nárok na kalendář zdarma.
 
Do soutěže jsou zařazeni všichni účastníci, kteří nakoupí v období 1 - 30.11.2018 na e-shopu granulebardog.cz o celkové hodnotě 2000 Kč a více.

5. Oznámení výhercům

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím emailu nebo telefonu. 
Výherce bude kontaktován nejpozději do 5. kalendářních dní ode dne konce soutěže.
K předání výhry dojde zasláním kalendáře na adresu uvedenou v objednávce a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výherce.

6. Osobní údaje

Soutěžící uděluje nákupem souhlas se zpracováním osobních údajů. Před dokončením nákupu je možné nominaci do soutěže odmítnout a tím i neposkytnout souhlas se zpracováním osobních ůdajů. Nominace do soutěže není povinná pro dokončení nákupu.

7. Závěrečná ustanovení

  • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  • Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  • Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
  • Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
  • Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: info@granulebardog.cz

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.11. 2018.

Prověřená kvalitaod roku 1937

Kvalita prověřená časem. Věnujeme se prodeji a distribuci holandských krmiv, které se na trhu objevili již v roce 1937. Naše granule získali certifikaci kontroly bezpečnosti, kvality potravin i certifikaci výrobní kvality.
IFS Food certifikát kvality

IFS Food certifikát kvality

Granule bardog získali certifikaci IFS Food kontroly bezpečnosti a kvality potravin.

Více
GMP + certifikát výrobní kvality

GMP + certifikát výrobní kvality

Za dodržování nejpřísnějších norem a předpisů v celém výrobním postupu.

Více
Rychlé doručení

Rychlé doručení

Veškeré zboží držíme skladem. Odesíláme zpravidla do 24 hodin od objednání.

Více
100 % bezpečný nákup

100 % bezpečný nákup

Bezproblémová možnost výměny a vrácení zboží.

Více
mobile app
Máme mobilní aplikaci. Stáhněte si ji zdarma.
google play apple store